Vrouwen en rouw


Opvoeding en maatschappelijke context

Je denkt misschien: waarom een hoofstuk over het verschil tussen mannen en vrouwen? Rouwen doe je toch vooral op jouw manier? Ja, klopt helemaal! Toch zijn er soms verschillen aan te wijzen, die te maken hebben met het man/vrouw-zijn. Vooral je opvoeding of je cultuur spelen hierin een rol. Misschien herken je dat uit je kindertijd: jij als meisje mocht je verdriet laten zien, je werd getroost, je tranen waren oké. Jij als jongen moest flink en sterk zijn: "Kop op, jongen én nu weer door!" In TV reclames zie je dat meiden hun kwetsbaarheid laten zien en jongens zich 'vermannen'.   

Verdriet niet wegdrukken

Bij rouwen is het belangrijk dat je het verdriet niet wegstopt. Het is net als met een bal in het water. Wanneer je die onder water probeert te duwen ontstaat er tegendruk. De bal wil naar boven, jij moet kracht zetten om het onder water te houden. Uiteindelijk maakt het je moe en lukt het niet meer. Zo werkt het vaak ook met verdriet. Het kan je moe maken als je verdriet wegdrukt. Het is belangrijk om verdriet welkom te heten. 

Verliesgericht én herstelgericht

Je kan natuurlijk niet de hele dag bezig zijn met je verdriet. Dat maakt ook moe. Rouwen kent deze beweging: enerzijds met verdriet bezig zijn (verliesgericht) én anderzijds ook gewoon verder gaan met je dagelijks leven (herstelgericht). Het gaat om een goede balans tussen beiden. Het ene moment laat je gedachten en gevoelens opkomen. Je zet je favoriete muziek aan, bekijkt een fotoboek of je praat met een vriendin over je verlies (verliesgericht). Het andere moment ga je gewoon naar je werk, met vrienden op stap of lekker sporten (herstelgericht). Rouwen is laveren tussen deze momenten. 

Verliesgericht

Beiden - verliesgericht én herstelgericht - zijn strategieën die jou helpen om te gaan met verlies. Waar veel mannen geneigd zijn naar de herstelkant te gaan (in actie komen, zelf controle houden, fixen...) zijn vrouwen meer geneigd om naar de verlieskant te gaan. Ze laten vaak meer dan mannen hun emotionele kwetsbaarheid zien.  

Intuïtie

Waar bij mannen het denken dominanter is dan het voelen, is bij vrouwen de intuïtie sterk aanwezig. Zij richt zich meer op de gevoelens en het praten over het verlies. Daarbij ervaren vrouwen rouw vaak anders dan mannen.  Het verlies wordt door vrouwen als heel intens ervaren. Gevoelens overheersen je denken. Wat vrouwen van binnen ervaren, uiten zij vaak ook: huilen, verwarring, angst... 

Praten en makkelijker steun zoeken

Vrouwen vinden het vaak fijn, om te praten over gevoelens en steun te zoeken bij anderen, bijvoorbeeld met anderen die ook verlies hebben meegemaakt. Vrouwen hebben in de opvoeding of in de cultuur vaker dan mannen geleerd om aan gevoelens woorden te geven. 

Begrip voor elkaars manier van rouwen

In relaties, in gezinnen is het belangrijk te weten dat mannen en vrouwen anders omgaan met verdriet.  Spanningen en conflicten ontstaan als we die verschillen niet (h)erkennen. Als vrouw kun je het gevoel hebben dat je partner jouw verdriet niet ziet staan. Als man kan je je bezorgd voelen om je partner of je dochter die altijd maar met haar gevoelens bezig is. Misvattingen kunnen een grote druk leggen op je relatie. Van elkaar kan je leren wat je nodig hebt in het omgaan met verlies. Je kan elkaars verschillen respecteren en elkaar aanvullen in het omgaan met verdriet.